Wednesday, March 3, 2010

Orang yang alim.



Jadilah saperti orang yang alim.
Orang yang alim
ialah orang yang berterima kasih
apabila diberitahu tentang kesilapan-nya.
Waallahu a'alam.

Berzanji Online